Insamhlóir Athmhaoinithe Creidmheasa

Íocaíocht mhíosúil
Ráta Úis Reatha (%)
Iarsmaí le híoc (i mblianta)
Méid athmhaoinithe
Iasacht 1
Iasacht 2
Iasacht 3
Ráta úis
Téarma iasachta
Coimisiún (%)
Le do thoil, Iontráil gach réimse
Iasacht 1
Iasacht 2
Iasacht 3
Costais (coimisiún)
Íocaíocht mhíosúil
Coigilteas míosúil
Costais iomlána iasachtaí