.

  • Úsáid
  • Ranníocaíocht
  • Scór
  • Fritháireamh

Do Úsáid

Bille Míosúil Leictreach i €
Bille míosúil Gáis i €
Bille Míosúil Ola i €
Míle mí tiomáinte ar do charr
Líon na n-eitiltí a tógadh le bliain anuas (4 uair an chloig nó níos lú)
Líon na n-eitiltí a tógadh le bliain anuas (4 uair an chloig nó níos mó)
An athchúrsálann tú nuachtán?
An athchúrsálann tú alúmanam agus stáin?

Ranníocaíocht

Ranníocaíocht fhoriomlán

Ranníocaíocht aonair

Do scór

Toradh Dramhaíola

Toradh Fuinnimh

Toradh Taistil

  • 6000 nó faoina bhun Excellent
  • 6000 - 15999 Dea
  • 16000 - 22000 meán
  • 22000 nó os a chionn Bad